MiTH Jersey 35 Northern White - None Custom Name

990 ฿

ครั้งแรกของ MiTH ในการออกแบบ Jersey 35 ที่สืบสานภูมิปัญญาของประเทศไทยทั้ง 4 ภาค โดยภาคแรกที่เราเลือกก็คือ "ภาคเหนือ" ของประเทศไทย ซึ่งใช้ภูมิปัญญาผ้าทอของชาวจังหวัดน่าน "ผ้าลายน้ำไหล" ทอขึ้นด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า “เกาะ” หรือ “ล้วง” เกิดลวดลายที่พลิ้วไหวเหมือนสายน้ำกำลังไหลเป็นทางยาว และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบ Jersey 35 ก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดน่านอย่างดอก "เสี้ยวดอกขาว"  เป็นดอกไม้ ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี มาเป็นอีกส่วนผสมในการออกแบบ Jersey 35 ในครั้งนี้ 

Product Details

COLOR : WHITE
MATERIAL : POLYESTER 100%

หมายเหตุ

  • สินค้าใช้ระยะเวลาผลิต 20-30 วัน (ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งสินค้า)
  • ด้านหลังเสื้อไม่มี Custom และไม่สามารถแก้ไขได้
Size:
จำนวน: