MiTH Shorts 35 Northern

990 ฿

ครั้งแรกของ MiTH ในการทำกางเกงขาสั้น มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ที่แถบข้างของกางเกงกับลวดลาย "ผ้าลายน้ำไหลภูมิปัญญาผ้าทอของชาวจังหวัดน่าน ซึ่งเข้าคู่กับ MiTH Jersey 35 Northern  เป็นอย่างมาก 

- Cotton 100% baby French Terry