CuteBoy

MiTH Jersey 2021 (No Custom Name)

1,490 ฿

MiTH Jersey 2021 (No Custom Name)

เสื้อ Jersey ของสังกัด MiTH (Made in Thailand) ในปี 2021 ออกแบบมาในธีม Jersey Baseball ซึ่งในคอลเลคชั่นนี้ จัดทำขึ้นพิเศษใน Tag สีทอง จำนวนจำกัด